Δημοσιότητα

Το Συνέδριο προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των ειδικών επιστημόνων και προβλήθηκε από τον τοπικό Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.

Παρουσίαση του Συνεδρίου από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας

Δείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Copyright ©2015 Συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών