Παρουσίαση Βιβλίου

Tην Κυριακή 13 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου θα παρουσιαστεί ένα βιβλίο με τα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Η πολιτιστική κληρονομιά του έργου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενότητας με τους λαούς της ΝΑ Ευρώπης" που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο 21 και 22 Μαΐου 2010.

Κατεβάστε την αφίσα παρουσίασης βιβλίου

Κατεβάστε την πρόσκληση για παρουσίαση βιβλίου

Αποσπάσματα από τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Το πρώτο μέρος του τόμου αποδίδει το επιστημονικό κομμάτι, στο οποίο καταχωρούνται οι εισηγήσεις των συνέδρων, ενώ στο παράρτημα, στο δεύτερο μέρος του, καταχωρείται φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες του Συνεδρίου και από την Έκθεση.

Εισαγωγή - Περιεχόμενα

Παράρτημα - Φωτογραφίες

Copyright ©2015 Συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών