Εκδόσεις - Πρακτικά

Σύντομα θα ανακοινωθούν πληροφορίες για την προετοιμασία πλήρους κειμένου εργασιών για την έκδοση πρακτικών του συνεδρίου.

Copyright ©2015 Συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών