Εργασίες

Ακολουθούν οι εργασίες και σύντομα θα αναρτηθούν και οι περιλήψεις τους.

 1. Συμεωνίδης Χ., Παλαιοσλαβικά και βουλγαρικά προσωπονύμια ως μεταφραστικά δάνεια από την ελληνική με βάση τον οργανωμένο και φυσικό χρόνο.

 2. Δάρδας Αν., Ο Αρχιεπίσκοπος Αχριδών Ζωσιμάς και η εκκλησιαστική του δράση στη Σιάτιστα.

 3. Νιχωρίτης Κ., Η σλαβολογική έρευνα στην Ελλάδα και το Π.Μ.Σ. "Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης" του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ.

 4. Μάγγου Αγγ., Γρίβα Ε., Πρόγραμμα παρέμβασης για την ελληνική ως ξένη γλώσσα στους Βόρειους γείτονες.

 5. Καραμούζη-Λουκά Μ., Η επίδραση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη Βουλγαρία.

 6. Γκούνοβσκα Μ., Εθιμικές εκδηλώσεις - κοινές στο Λαϊκό πολιτισμό του Βορειοελλαδικού χώρου και της Βουλγαρίας.

 7. Χατζηλέλεκας Δ., Η στάση του πάπα Ιωάννη του Η' προς το άγιο Μεθόδιο, μέσα από τις επιστολές του.

 8. Παναγόπουλος Αλ., Η Διπλωματία της Δύσης σε Δαλματία, Βοσνία και Μαυροβούνιο (τον 17ο αιώνα).

 9. Ρίζος Δ., Οι πρώτες εμπειρίες από την ιεραποστολική μου δράση στην Αλβανία.

 10. Σίσιου Ι., Οι καστοριανοί καλλιτέχνες που ταξίδεψαν στα Βαλκάνια τον 15ο αιώνα.

 11. Αλεξανδρίδου Σ., Παρουσίαση του ελληνισμού της Κριμαίας μέσα από το έργο μελετητών και δημιουργών (ελληνικής καταγωγής και κριμαϊκής προέλευσης) του 19ου αιώνα.

 12. Μαυρογένη Στ., Ο Χριστόφορος Ζεφάροβιτς: Τα Προσκυνητάρια.

 13. Σούτσιου Τσ., Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Ρουμανία σήμερα.

 14. Νιχωρίτη Μ., Η διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στη Βουλγαρία και της βουλγαρικής στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1945 - 2000.

 15. Μαρκάτη Δ., Η διδακτική αξιοποίηση του έργου του Τούρκου Λογοτέχνη Aziz Necin ως μέσο για την κατανόηση του "άλλου" αλλά και του ευατού μας.

 16. Ντοράτσι Μ., Οι ελληνικές μεταφράσεις ρουμάνων συγγραφέων μετά το 1945.

 17. Κατσάνος Κ., Οι σχέσεις της Ελλάδος με τη Γιουγκοσλαβία (1950-1967).

 18. Δορδανάς Ε., Οι Πρώσοι των Βαλκανίων: Η ελληνο-βουλγαρική αντιπαράθεση και ο γερμανικός παράγοντας πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

 19. Παπαναστασίου Η., Οικονομική δομή - οικονομική εξέλιξη των Νοτίων Βαλκανικών χωρών μετά το 1991.

 20. Ιακωβίδης Σ., Η αυτονομία των Βορειοηπειρωτών του 1914.

 21. Βλασίδης Βλ., Οι πρώτες βουλγαρικές εφημερίδες του 19ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Διαφορετικοί στόχοι και επιδιώξεις.
Copyright ©2015 Συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών